uden omtanke

Energien som den Gyldne Tids Moder kommer med:

At overgå fra at leve et liv “uden omtanke” til at leve et autentisk liv FRA Hjertet.

At gøre os frie af vaner, afhængigheder og kompromisser- at gøre os frie!

At simplificere vores liv og levevis!

At give slip på det vi tror vi ved,- at turde overgive os til noget større!

At indse at vi ALLE er Guddommelige Væsner, alle er vi LIG!

At stoppe op og indse at vi ikke behøver anstrenge os!

At stoppe op og indse at den største fejl vi begår er at tro vi skal være perfekte!

https://foto-og-grafik.blogspot.com

https://faa-dig-en-webshop.blogspot.com

https://grafisk-designoghjemmesider.blogspot.com

På nettet stod der:
Betegnelsen guldalder eller gylden tidsalder bruges især om en hidtil ukendt blomstring af kultur og malerkunst.
Kanaliseret fik jeg dette svar:
Sanne – det er en anden umiddelbart tilgang til ting. Hvor livet ikke længere leves fordi det skal, – hvor intet jages men hvor ting kommer af sig selv – for det har i tillid til. Det er den Gyldne Tids Energi – “DET at være” -en meget ligefrem, jordnær umiddelbarhed.

Hvor Krystalenergien (som har strømmet til gennem flere år) er mere udrensende, forløsende, konfronterende, -skarp og brænder sig igennem. Mens den er udviklende og transformerende (og først skal ind i hele jeres krop, væren og essens OG skubbe det gamle ud – gamle overbevisninger m.m.) kommer Den Gyldne Tids Energi med en anden mere rolig, afbalanceret, harmonisk, smuk, varm, ligetil, -autentisk, jordnær og hjertelig energi.

Knapt så hård og kynisk som Krystalenergien som renser ud, konfronterer og udvikler..

Den Gyldne Energi er en mere Guddommelig Energi som vil være til rådighed i jer – NÅR i er kommet forbi “jeres gamle jeg/jeres gamle overbevisninger” og Krystalenergien også har gjort sit fulde indtog i jer ♥ Den kan indfinde sig før hvis i lever sundt, slipper mentale barrierer,- overgiver jer OG meget ofte kan i allerede se den/mærke den i små glimt – men i vil oftest have svært ved at fastholde den..

At få en blid mild overgang fra de gamle tunge energier til de mere nye, -kan ske ved at modtage en ny aura, kaldet en Krystaltransformation

Denne Nye Gyldne Tids Energi er dejlig, mild, blød, – “eftergivende”, – let, nærværende, varm, hjertelig og giver skøn ro. Får os til at blive mere “large” fordi den bløder os op.

Gør vores kanter mere bløde -men er her også for at bløde hele jorden og “systemer” og levevis op, – så vi kommer til at leve et mere autentisk liv, – til stede i hjertet ♥

Den Gyldne Tids Energi danner broen mellem den gamle tids energi og Den Nye Tids Energi, så vi kommer let og ubesværet over i Den Gyldne Æra som vi skal “indfinde” os i nu.

Når du får en behandlings-session hos mig bliver du altid  Krystal-Afbalanceret:
Under en Krystalafbalancering/Krystaltransformation bruger jeg den Gyldne Tids Energi til at “Afbalancere” dig, som balancerer/harmoniserer krystalenergien i og omkring dig samt ift. din krop så der kommer mere ro til dig. Du går over til at være i REN ubesværet væren.

Og med et energi-boost, healing og løft af Den Gyldne Tids Energi (under en Krystal-Afbalancering) kommer der langt mere flow i dig – du vil mærke at du bliver mere tilstedeværende i dig selv. Igen en mere “ubesværet væren” tilstand hvor du formår at tage ting som de er, – bliver mere afslappet og nærværende med med skærpede sanser ♥

Og fordi du får rettet dine chakraer til, -vil du efterfølgende mærke at der virkelig kommer fart på din personlige udvikling OG din personlige vækst-

Nisar Jan skriver på nettet her:
Uden tvivl vil menneskets bevæge sig ind i den gyldne æra, og mennesket vil udleve perfekthedens tid. Det er ikke en bestemt civilisations gyldne æra, men menneskets gyldne æra. En tid, hvor visdommens porte vil åbne således, at man kan få adgang til Guddommelig og perfekt viden.

Det vil være en tid, hvor mennesket vil kun skabe noget uden negative bivirkninger. En tid hvor menneskets fysiske, psykiske og spirituelle vil nå højder, som kun kan fantaseres på nuværende tidspunkt. I en tid hvor man kan leve uden at tænke på, at en vis dyreart er truet og kan uddø, eller at regnskoven på et tidspunkt forsvinder. Tiden er nu inde for mennesket at udleve det sande og virkelige liv.

Den Gyldne Tids Energi er den energi som udelukkende har strømmet til siden 21. december 2012 ♥

I den Gyldne Æra skal vi leve et autentisk liv fra hjertet ♥

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.