I vores arbejde som fotografer

Fotografi

Fotografi som en fælles virksomhed, for her at forene vores kundsskaber indenfor det fotografiske felt, og samtidig opnå en bred nuanceret tilgang til fotografiets muligheder.

I vores arbejde som fotografer, indgår vi et helt tæt samarbejde med jer. Vores mål er at opgaven bliver visuelt fortolket, så den passer lige netop til jeres behov og ønsker.

Billeder kan minde os om en bestemt tid, en oplevelse, en kærlighed, en samhørighed, et øjeblik, en udvikling, eller en særlig stund, som visuelt kan genkalde de samme følelser.

Vi sørger for at guide jer igennem, så både oplevelsen og resultatet bliver tilfredstillende og noget som i vil nyde at kigge på resten af livet.

Har dyrket sin interesse og sin flair for fotografering, med en særlig kreativ tilgang.

https://professionelbryllupsfotografi.blogspot.dk

https://borgerligvielse.blogspot.dk

https://fotografer-bryllup.blogspot.dk

https://bryllupsfotografne.blogspot.dk

https://bryllupsfotografvoresstoredag.blogspot.dk

Hun har tidligere stablet fotografiske projekter på benene, og via uddannelser og erfaring, gradvist udviklet sin tekniske kunnen indenfor fotografering.

Hendes tidlige erfaring med traditionel mørkekammer teknik giver nu også mening i nutidens mørkekammer, Photoshop.

Tine evner at skabe visuelle fortolkninger, og er personligt meget glad for den dokumentaristiske fotostil.

en stor passion for naturen og navnlig herpetologien og entomologien.

De sidste 10 år har han intensivt fotograferet naturmotiver, primært ved macrofotografering, han har fået publiceret forskellige billeder i såvel tidsskrifter som bøger.

De seneste par år har han også arbejdet med portrætfotografering og fotografering ved begivenheder.

https://portraet-fotograf.blogspot.dk

https://portraetfotografen.blogspot.dk

https://professionelbryllupsfotografi.blogspot.dk

https://raadhusbryllup.blogspot.dk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.